Vaak gestelde vragen

We hebben antwoorden op uw vragen

Werkgevers hebben de zorgplicht om de achtergrond van toekomstige werknemers te controleren in het belang van aandeelhouders, collega’s, klanten en in sommige gevallen het publiek. Een grondig screeningsnonderzoek kan een organisatie in de toekomst veel kosten en middelen besparen. Sterling’s diensten kunnen de behoefte aan extra HR-personeel voorkomen, het recruitmentproces versnellen en de kwaliteit van de achtergrondinformatie die nodig is om goed geïnformeerde aanwervingsbeslissingen te nemen drastisch verbeteren. Dit kan de kosten in verband met verloop en omscholing verminderen – om nog maar te zwijgen van de reputatieschade die een ‘bad hire’ kan toebrengen aan het bedrijf en haar klanten.

Een betrouwbaar antecedentenonderzoek programma kan het personeelsverloop direct minimaliseren, de kosten van aanwerving en opleidingsbudgetten verlagen, interne fraude en diefstal verminderen, evenals de algemene prestaties en het moreel van de werknemer verbeteren. Sterling houdt intern het aantal “hits” bij die aan het licht komen tijdens pre-employment screening, zoals strafbladen, negatieve referentie-informatie, slechte krediet geschiedenis, en onderwijs versieringen. Wij werken met u samen om de voordelen van uw pre-employment screening programma te meten.

Een sollicitant moet schriftelijk of elektronisch toestemming geven voordat een extern screeningsbureau zoals Sterling een strafbladonderzoek, krediethistorische controle of referentie-interview uitvoert.

Sterling vraagt de cliënt naar zijn voorkeuren. Sommige cliënten geven er de voorkeur aan dat wij rechtstreeks contact opnemen met de sollicitant voor ontbrekende informatie, terwijl anderen dit liever intern afhandelen. Sterling zal nooit rechtstreeks contact opnemen met uw sollicitant zonder uw toestemming.

Dit is sterk afhankelijk van uw specifieke achtergrond screening doelstellingen. Wij werken met u samen om ervoor te zorgen dat uw screeningpakket het beste aansluit bij uw behoeften en wij hebben deskundigen bij de hand om ervoor te zorgen dat u zich houdt aan de wettelijke eisen en te allen tijde volledig compliant blijft (hoewel dit niet in de plaats moet komen van uw juridisch adviseur).

In sommige gereglementeerde sectoren is het voor potentiële werkgevers van essentieel belang om bepaalde soorten antecedentenonderzoek te laten uitvoeren alvorens iemand in dienst te nemen. Voor veel andere sectoren is het niet wettelijk verplicht, maar wordt het wel sterk aanbevolen. Bij Sterling zijn we van mening dat het de beste praktijk is om een antecedentenonderzoek uit te voeren voordat u een baan aanbiedt.

We gebruiken meestal de term “doorlooptijd” om te beschrijven hoe lang een antecedentenonderzoek duurt. De tijd varieert aanzienlijk, afhankelijk van de soorten zoekopdrachten die in het onderzoek worden uitgevoerd en van het bedrijf dat deze uitvoert. Sommige van de meer eenvoudige controles kunnen binnen 24 uur zijn voltooid, terwijl meer complexe onderzoeken, zoals internationale kredietcontroles, vele weken of maanden kunnen duren. Bij Sterling zijn we ervan overtuigd dat we de snelste doorlooptijden in de industrie bieden.

Sterling controleert het arbeidsverleden van een sollicitant, inclusief eerdere functietitels en functieomschrijvingen, evenals begin- en einddata. Ons hoog opgeleide team van verificatie-experts neemt contact op met voormalige werkgevers om handmatig informatie en de juistheid van de sollicitatie van een kandidaat te verifiëren. Wij zorgen ook voor een grondige verificatie van het opleidingsverleden en de beroepskwalificaties om te verzekeren dat alle gegevens op het CV van een kandidaat juist en volledig zijn.

Alle persoonlijke informatie wordt door Sterling veilig opgeslagen. Zodra de toestemmingsformulieren zijn ontvangen en een antecedentenonderzoek is gestart, wordt de toegang tot informatie beperkt tot eindgebruikers zoals omschreven in de toestemmingsformulieren en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Informatie wordt opgeslagen en bewaard voor een periode zoals vereist voor privacywetgeving, controledoeleinden en vereisten van de klant. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Als je een kandidaat bent en je bent hier op de Sterling website terechtgekomen, is de is de kans groot dat je een e-mail hebt ontvangen waarin je wordt gevraagd je gegevens in te vullen als onderdeel van een Pre Employment Screening procedure. Via onze Kandidaten Hub kunnen kandidaten informatie verstrekken met betrekking tot hun opleidingen, werkverleden, beroepskwalificaties, contactpersonen voor referenties, en om bijvoorbeeld een kopie van ID te uploaden. Als onderdeel van het screeningsprocesproces wordt aan de kandidaten gevraagd om hun digitale handtekening te zetten en op deze manier hun toestemming te verstrekken. Sterling zal namelijk geen screening uitvoeren, zonder de schriftelijke toestemming van de betrokkene. Een volledige registratie verkort de doorlooptijd aanzienlijk. Zodra de screening is voltooid, wordt de werkgever op de hoogte gesteld. De werkgever kan op onze beveiligde portal de informatie over de kandidaat in één overzichtelijk document inzien.

Met 5 kantoren op 3 continenten biedt Sterling wereldwijde oplossingen met meertalige ondersteuning voor Criminal d Checks, Referentie Checks, en ID validatie. Uittreksel uit strafregisters worden opgevraagd bij de lokale overheid, politie, of de meest betrouwbare bron in meer dan 192 landen.

Neem contact met ons op

Indien je ook interesse hebt in pre employment screening,
selecteer de optie die het beste bij je past.

Wordt je gescreend? Klik dan hier